Ms Anna Werner

“Är du redo att arbeta lika dedikerat som vi för elevernas bästa – börja hos oss”

Ms Anna Werner är lärare sedan många år tillbaka och har alltid försökt ha lugn och ro i sitt klassrum. När hon fick höra om Nordic International Schools koncept lockades hon av strukturen, tydligheten och det faktum att undervisning står i centrum.

Ms Werner undervisar i svenska och samhällsorienterade ämnen men är även behörig engelskalärare.

– Struktur och ordning och reda kanske låter lite gammaldags, men för mig är det jätteviktigt, och betyder att jag som lärare får tid och möjlighet att fokusera på att undervisa mina elever. Det är lätt för elever att tycka att en lärare är “taskig” om den läraren ställer krav under sina lektioner medan andra lärare inte gör det. På Nordic International School Trollhättan blir det inte så eftersom vi alla jobbar på samma sätt.

För några år sedan bodde Ms Werner i Sydkorea och hennes barn gick då på en internationell skola med ett koncept som liknar Nordic International Schools.

– Jag har alltid undervisat med tydliga regler men upplevelsen i Sydkorea fick verkligen upp mina ögon för fördelarna med tydlig struktur i skolan, utifrån ett föräldraperspektiv. Där hade eleverna också skoluniform och jag märkte direkt hur mycket ångest relaterat till utseende som försvann.

Ms Werner berättar att hon trivs väldigt bra på jobbet och beskriver sina kollegor varmt. Trots att alla lärare sökt till skolan för att de delar samma pedagogiska värdegrund, menar hon att alla är väldigt olika. Sverige, Spanien, Kanada, USA, England, Iran, Irak och Palestina är bara några av de länder representerade i lärargruppen – med andra ord blir det aldrig tråkigt på jobbet, menar Ms Werner.

– Jag upplever att alla lärare som söker sig till oss är väldigt drivna och alltid sträcker sig så långt de kan för elevernas bästa. Det gör att vi lärare emellan har ett mycket bra samarbete. Man kan komma in i arbetsrummet och diskutera ifall en lektion inte gick som tänkt, alla tar sig tid och vill hjälpa och kan ge tips eller råd om hur de hanterat en liknande situation.

Hon framhäver att skolans koncept ställer höga krav på lärarna att vara förberedda för varje lektion, ett måste för att kunna leda undervisningen.

– Ordning och reda betyder inte att alla elever ständigt är tysta eller att det är en hård miljö i klassrummet, tvärtom gör den ordning och reda som finns i grunden att jag som lärare kan planera in många olika typer av aktiviteter för eleverna. Vi har till exempel grupparbeten och problemlösningsuppgifter men allt under mycket organiserade former.

Hennes favorittidpunkt på ett läsår är några månader in på den första terminen, då hon och årets nya elever börjar lära känna varandra bättre och kan ha en mer ömsesidig dialog.

– Jag skulle säga att man ska söka till oss om man tycker den här strukturen vi har på skolan är intressant. Här försöker vi hjälpa barn att få lugn och ro i sin arbetsdag och därmed få bästa möjliga förutsättningar för lärande. Vi pedagoger har precis som eleverna en klädkod och försöker alltid föregå med gott exempel. Om man känner sig redo att arbeta lika dedikerat som vi gör för elevernas bästa, då ska man söka hit, avslutar Ms Werner.

Namn: Ms Anna Werner
Yrke: Lärare i svenska och samhällsorienterade ämnen på Nordic International School Trollhättan
Varför jobba på Nordic International School: Genom ordning och reda får jag möjlighet att fokusera helt på att undervisa mina elever.