För elever och vårdnadshavare

Försäkringar

Vi har en olycksfallsförsäkring hos Trygg-Hansa som gäller alla våra elever.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska vårdnadshavare anmäla skadan till Trygg-Hansa. Kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Trygg-Hansa.

Försäkringsgivare: Trygg-Hansa
Försäkringstagare: Watma Education AB
Försäkringsnummer: 87365
Omfattning: Under skoltid samt under den direkta färden till och från skolan.

Skadeanmälan

Via Trygg-Hansas kundservice på 0771-111 110. Deras öppettider är vardagar kl. 8:00-17:00.