För elever och vårdnadshavare

Elevhälsan

På Nordic International School har vi ett aktivt elevhälsoteam och teamet arbetar för att stödja alla elever på skolan. Teamet diskuterar varje vecka vilka behov olika elever har och vilka åtgärder som ska införas. Teamet arbetar också förebyggande och främjande med skolans Likabehandlingsplan.

Kontakt

Ms Erika Loughrane

Specialpedagog

Ms Sogol Mabadi

SYV och Elevassistent

Ms Kelly Merino

Kurator och Elevassistent