För elever och vårdnadshavare

Elevhälsan

På Nordic International School har vi ett aktivt elevhälsoteam och teamet arbetar för att stödja alla elever på skolan. Teamet diskuterar varje vecka vilka behov olika elever har och vilka åtgärder som ska införas. Teamet arbetar också förebyggande och främjande med skolans Likabehandlingsplan.

Kontakt

Malin Guldbrandsen

Ms Malin Guldbrandsen

Skolsköterska
072-173 49 79

Ms Erika Loughrane

Specialpedagog
072- 727 56 10
Ms Sogol Mabadi

Ms Sogol Mabadi

SYV
Sara Sandberg

Ms Sara Sandberg

Specialpedagog