Toppbetyg för första avgångsklassen vid Nordic International School Trollhättan våren 2021

pressrelease

2021-06-18, 07:17

Årets avgångselever vid Nordic International School Trollhättan gick våren 2021 ut grundskolan med ett genomsnittligt meritvärde på 250,8 poäng, vilket är näst högst bland kommunens grundskolor*.

Betygsutfallet för avgångseleverna våren 2021 vid Nordic International School Trollhättan är med 250,8 poäng en bra bit högre än genomsnittet för hela Trollhättans kommun som var 222,4 poäng (våren 2019 enligt senast tillgängliga officiella statistik från Skolverket).

Av eleverna i årets avgångsklass gick 89 procent ut med behörighet till gymnasiet, vilket är en bra bit över kommunsnittet på 83,3 procent och genomsnittet i riket på 84,3 procent (2019).

Andelen elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen 81,5 procent, vilket kan jämföras med kommunens genomsnitt på 72,3 procent och genomsnittet i riket på 76,1 procent (2020).

– Jag är väldigt stolt över att årets avgångselever nått så fina studieresultat, särskilt som läsåret 2020/21 i hög grad präglats av den pågående pandemin, som inneburit stora utmaningar för oss alla på skolan, säger Pierre Åkerblom, rektor vid Nordic International School Trollhättan.

I Sverige som helhet var det genomsnittliga meritvärdet för grundskolans avgångselever 231,1 poäng och andelen med gymnasiebehörighet var 85,6 procent (2020).

*Jämförelser gjorda med senaste tillgängliga statistik från Skolverket, VT 2019.

Press contact